ทุกขั้นตอน วีดีโอการประกอบคอม 2015 $10,000 DREAM SETUP !!!

0

asus-x99a-retail-1-645x409

Mother Board – Asus X99 A

64 GB Ram

EVGA GPU GTX 980 Ti

CPU 12 CORE 2.6 GHz

ด้วยงบถึง 360,000 บาท