แอลจีส่งต่อความสุขผ่านเสียงแก่ผู้พิการทางสายตา มอบลำโพง LG XBOOM Go PK3 แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

0

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณมาริสา วิวัฒนะประเสริฐ (กลาง) หัวหน้าฝ่ายการสื่อสารการตลาดและองค์กร และมิสเตอร์จงฮึม ยู (ซ้าย) ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ร่วมมอบลำโพง
LG XBOOM Go PK3 ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีคุณขรรค์ ประจวบเหมาะ (ขวา) ประธานกรรมการ เป็นผู้รับมอบ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และยกระดับความบันเทิงให้แก่ผู้พิการทางสายตา

 

กรุงเทพฯ, 12 มีนาคม 2563เพราะเสียงเป็นสื่อที่สำคัญในการดำรงชีวิตของผู้พิการทางสายตา บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงตระหนักถึงคุณค่าของการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันความสุขผ่านเสียงให้แก่ผู้พิการทางสายตา ด้วยการมอบลำโพง LG XBOOM Go PK3 รวม 170 เครื่อง ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนรู้และยกระดับความบันเทิงให้แก่ผู้พิการทางสายตาผ่านการรับฟังเสียงที่เปี่ยมคุณภาพ พร้อมมอบทีวี LG UHD TV ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เพื่อเป็นสื่อทางการศึกษาและเสริมสร้างความบันเทิงให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 700,000 บาท

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรเอกชนสาธารณกุศล ที่ให้                   ความช่วยเหลือคนพิการแห่งแรกในประเทศไทย โดยมุ่งช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ให้สามารถพึ่งพาตนเองและใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับคนในสังคมได้ โดยทางมูลนิธิฯ จะนำลำโพง LG XBOOM Go PK3 ที่ได้รับมอบจากแอลจีจำนวน 120 เครื่อง ไปส่งต่อให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เพื่อประโยชน์สำหรับการเรียนรู้และความบันเทิง รวมถึงพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิตผ่านการฟังสื่อเสียงต่าง ๆ

นอกจากนี้ แอลจียังได้มอบลำโพง LG XBOOM Go PK3 จำนวน 50 เครื่อง ให้แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ซึ่งมีเป้าหมายในการดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้พิการทางสายตาอย่างต่อเนื่อง เช่น มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด การจัดตั้งศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดเพื่อเป็นแหล่งฝึกอาชีพ รวมถึงการดำเนินงานห้องสมุดคนตาบอดเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดทั่วประเทศด้วยการผลิตหนังสือเสียง และการจัดกิจกรรมสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยทุกปี เป็นต้น ซึ่งลำโพงส่วนหนึ่งจะนำไปมอบให้แก่ศิลปินนักดนตรีผู้พิการทางสายตาจากโครงการ S2S Fly High ภายใต้มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางดนตรีให้แก่ศิลปิน ให้สามารถสร้างอาชีพและพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปมอบให้แก่                    ผู้พิการทางสายตาในกิจกรรมสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติประจำปี 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่

คุณมาริสา วิวัฒนะประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายการสื่อสารการตลาดและองค์กร บริษัท แอลจี
อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
กล่าวว่า “การมอบลำโพงและทีวีที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมให้แก่ผู้พิการทางสายตาและเด็กๆ ของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีครั้งนี้ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของแอลจีในการยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกมิติ เติมเต็มรอยยิ้มและความสุขตามสโลแกน LG Life’s Good
ซึ่งการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้และส่งต่อความสุขผ่านเสียงให้แก่ผู้พิการทางสายตา ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนถึงปณิธานความมุ่งมั่นของแอลจี ในการเสริมสร้างชีวิตที่ดียิ่งขึ้น”

ผู้พิการทางสายตาจะสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของแอลจีเพื่อรับฟังสื่อเสียงต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธ เช่น คุณภาพความคมชัดและพลังเสียงที่ 16 วัตต์ ประสิทธิภาพในการกันน้ำ IPX7 และแบตเตอรี่ในการใช้งานที่ยาวนานสูงสุด 12 ชั่วโมง

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลแอลจี 0-2878-5757 หรือ www.lg.com/th พร้อมสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ จากแอลจีได้ทาง

ตัวแทนนักเรียนจากจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพร่วม
รับมอบลำโพง

คุณมาริสา วิวัฒนะประเสริฐ (ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายการสื่อสารการตลาดและองค์กร และมิสเตอร์ จงฮึม ยู (ขวาสุด) ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ บริษัท
แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบลำโพง LG XBOOM Go PK3 จำนวน 50 เครื่อง ให้แก่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดยมีคุณแววเดือน พงษ์เหล็ง (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการ และคุณรณยุทธ อิงสา (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด เป็นผู้รับมอบ

ศิลปินผู้พิการทางสายตาจากโครงการ S2S Fly High ภายใต้มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด

คุณดุสิตา เชาวน์เลิศ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี และคุณณัฐติยาภรณ์ พิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร รับมอบ LG UHD TV จากคุณมาริสา วิวัฒนะประเสริฐ (ขวาสุด) หัวหน้าฝ่ายการสื่อสารการตลาดและองค์กร และมิสเตอร์ จงฮึม ยู (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด