โนเกีย เผยกลยุทธ์เทคโนโลยี 2573 : แนวโน้มเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นและผลกระทบต่อโครงข่าย

  • กลยุทธ์เทคโนโลยีของโนเกีย ในปี 2573 เป็นจุดเริ่มที่สำคัญในการเข้าใจศักยภาพทั้งหมดของ เอไอ คลาวด์ และเทรนด์อื่น ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยการเชื่อมต่อ ณ ศูนย์กลางที่ทำให้สามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ได้
  • ความต้องการด้านเครือข่ายโทรคมนาคมทั่วโลกตั้งแต่ปี 2565 ถึง 2573 จะเติบโตขึ้นจากอัตราการเติบโตของพอร์ตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น(CAGR) ที่ 22%-25% ตามรายงานด้านปริมาณการใช้งานเครือข่ายทั่วโลกของโนเกียในปี 2573 (Nokia Global Network Traffic 2030 Report)
  • สถาปัตยกรรมเครือข่ายแห่งอนาคตของโนเกียที่นำเสนอในกลยุทธ์เทคโนโลยี2573 มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนสู่ความเป็นดิจิทัลในเฟสต่อไปของโนเกียและลูกค้า

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – โนเกีย นำเสนอกลยุทธ์เทคโนโลยี 2573ที่ระบุถึงเทรนด์และเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นอันมีผลต่อการกำหนดเทคโนโลยี เครือข่าย และโลกใบนี้ในอีกเจ็ดปีข้างหน้า อ้างอิงจากรายงานด้านปริมาณการใช้งานเครือข่ายทั่วโลกปี 2573ของโนเกีย (Nokia Global Network Traffic 2030 Report) ชี้ให้เห็นว่าปริมาณการใช้งานข้อมูลในเครือข่าย (Network traffic)กำลังเติบโตและจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงทศวรรษนี้ การขับเคลื่อนการเติบโตที่เป็นเทรนด์ล่าสุด อาทิปัญญาประดิษฐ์ (AI) การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning: ML) เทคโนโลยีความจริงขยาย (Extended reality: XR) คู่แฝดดิจิทัล (Digital twins) ระบบอัตโนมัติ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นดิจิทัลอีกนับพันล้านอย่าง โดยการใช้ศักยภาพแบบทวีคูณของเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อรับมือกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอนาคต เครือข่ายจำเป็นต้องปรับแต่งและเปลี่ยนแปลงด้วยการส่งมอบนวัตกรรมที่ยั่งยืน คงทน และเข้าถึงได้ ซึ่งล้วนต้องอาศัยเครือข่ายที่น่าเชื่อถือ ปลอดภัย และมีความเฉลียวฉลาด

นิชันต์ ภัทรา ประธานเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และเทคโนโลยีของโนเกีย กล่าวว่า “กลยุทธ์เทคโนโลยี2573 ของโนเกียเป็นการตอบสนองโดยตรงต่อความแพร่หลายของเทคโนโลยีล้ำสมัยที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือความจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตอนนี้เพื่อพัฒนาเครือข่ายให้ตอบรับกับความท้าทายในอนาคตและที่จะเกิดต่อไปในวันข้างหน้า องค์กรต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการสื่อสารต้องเผชิญกับเทรนด์สามประการที่กำลังจะเกิดขึ้น อย่าง เอไอ คลาวด์ และวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องของการเชื่อมต่อ โดยกลยุทธ์เทคโนโลยี 2573 ของเราจะชี้ให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมเครือข่ายแห่งอนาคตสำหรับลูกค้าของเรารวมถึงภาคอุตสาหกรรม ที่จะนำมาซึ่งโอกาสสำหรับนวัตกรรม ความยั่งยืน ผลิตภาพ และความร่วมมือ ที่มีเพียงเครือข่ายที่เปี่ยมด้วยพลังแบบทวีคูณเท่านั้นที่จะสามารถทำให้มันเป็นจริงได้”

กลยุทธ์เทคโนโลยี 2573 ของโนเกีย ยังระบุถึงเทรนด์และเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นอันจะส่งผลกระทบต่อเครือข่ายของผู้ให้บริการ องค์กร และอุตสาหกรรมในช่วงทศวรรษนี้ รวมถึงวิธีการที่โนเกียจะให้ความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาเครือข่าย โดยเทรนด์สำคัญที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์เทคโนโลยี 2573 ของโนเกียได้แก่ เอไอ ระบบคลาวด์แบบครบวงจร (Cloud continuum) เมตาเวิร์ส เศรษฐกิจดิจิทัลด้วย API(API economy) อุตสาหกรรม 5.0 อินเทอร์เน็ตสร้างมูลค่า (Internet of Value)ความยั่งยืน และความปลอดภัยโดยเทรนด์ทั้งหมดเหล่านี้ต่างต้องอาศัยเครือข่ายที่มีการตอบสนองและความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม

ในรายงานด้านปริมาณการใช้งานเครือข่ายทั่วโลกในปี 2573โนเกียแสดงให้เห็นว่าความต้องการด้านปริมาณการใช้งานข้อมูลของผู้ใช้ปลายทางจะเพิ่มขึ้นที่อัตราการเติบโตของพอร์ตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น(CAGR) ที่ 22% ถึง 25% นับจากปี 2565 ตลอดไปถึงปี 2573 และความต้องการปริมาณการใช้เครือข่ายทั่วโลกถูกคาดการณ์ว่าจะสูงถึง2,443 ถึง 3,109เอกซะไบต์(EB) ต่อเดือนในปี 2573  กรณีที่มีอัตราการใช้งานของคลาวด์เกมมิ่งและ XR ที่สูงขึ้น ในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษนี้ โนเกีย ระบุว่าอัตรา CAGR จะสูงถึง 32%และสำหรับเครือข่ายที่จะตอบรับกับความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในอนาคตเครือข่ายเหล่านั้นจะต้องมีความชาญฉลาดและเป็นอัตโนมัติยิ่งขึ้นผ่านการใช้ประโยชน์จาก AI และ ML ตลอดจนตอบสนองความต้องการและรูปแบบการดำเนินงานที่จะเปลี่ยนแปลงขององค์กรและลูกค้า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่าง XR และคู่แฝดดิจิทัล ผนวกเข้ากับ Web3 และนวัตกรรมอื่น ๆ ที่ได้รับการกล่าวขานมากมายกำลังถือกำเนิดขึ้น จะเป็นจุดเปลี่ยนให้กับธุรกิจ สังคม และโลกใบนี้

เจอร์รี่ แครอน หัวหน้าด้านการวิจัยและวิเคราะห์ระดับโกลบอล ของ โกลบอลดาต้า เทคโนโลยี กล่าวว่า “ภายในปี 2573ความรุดหน้าของความล้ำสมัยด้านเทคโนโลยีที่เรากำลังประจักษ์กันอยู่ในขณะนี้จะเพิ่มปริมาณการใช้งานบนเครือข่ายอย่างมีนัยสำคัญ กลยุทธ์เทคโนโลยี 2573 ของโนเกีย เน้นความสำคัญกับการใช้งานเอไอ คลาวด์ การเชื่อมต่อ และเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยAPIซึ่งถือเป็นกรอบการทำงานแบบหนึ่งที่ผู้ให้บริการและองค์กรจะต้องยอมรับอุตสาหกรรมผู้ให้บริการจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองจากการทำงานแบบเดิม ๆ ที่มีโครงสร้างบูรณาการแบบดั้งเดิมในแนวตั้งไปเป็นโครงสร้างการทำงานแห่งอนาคตที่เป็นโครงสร้างแบบแนวนอนและขับเคลื่อนด้วย API ที่จะช่วยในการส่งมอบบริการที่ยั่งยืน ง่ายดาย สามารถปรับเปลี่ยน มีความเป็นอัตโนมัติ และมีความยืดหยุ่นมากขึ้นได้ทั้งนี้ โนเกียและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสากรรมนี้จะต้องแสดงให้เห็นว่าเข้าใจถึงปัญหาและศักยภาพด้วยแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถตามที่ระบุไว้ในกลยุทธ์เทคโนโลยี 2573 ของโนเกีย”

Related articles

Acer Predator RTX 4090 การ์ดจอชุดน้ำปิด AIO ผลทดสอบเผย “ร้อนและเสียงดัง” กว่าการ์ดจอแบรนด์อื่น

หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า Acer ทำการ์ดจอระดับ High-end ออกมาด้วย นอกเหนือจาก Radeon RX 7600...

ลูกค้า AIS ท่องเที่ยว พักผ่อนอุ่นใจ สะดวกสบายทั่วโลกตลอดเวลา ด้วยบริการเหนือระดับพร้อมสิทธิพิเศษ จากสุดยอดพาร์ทเนอร์พรีเมี่ยมไลฟ์สไตล์ ครบ!

นางเบญจพร กำเพ็ชร หัวหน้าส่วนงานการตลาดกลุ่มลูกค้าพรีเพดAIS กล่าวว่า “เดือนสุดท้ายของปี ถือเป็นช่วงเวลาHigh Season ในการท่องเที่ยว พักผ่อน ของทุกคน ...

realme GT5 Pro เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศจีน ด้วยประสิทธิภาพและกล้องสำหรับ Nex-gen มอบมาตรฐานใหม่สำหรับเซ็กเมนต์ระดับเรือธง

กรุงเทพฯ 7 ธันวาคม 2566 – วันนี้ realmeแบรนด์สมาร์ตโฟนที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกได้เปิดตัว realme GT5 Pro...

imoo ตอกย้ำแบรนด์ซูเปอร์ฮีโร่ในดวงใจเด็ก เปิดตัวนาฬิกาอัจฉริยะรุ่นใหม่ imoo Z7 พร้อมฟีเจอร์ด้านการออกกำลังกาย และสุขภาพสุดล้ำ

บริษัท ไอมู่ ไทย เทคโนโลยี จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายนาฬิกาโทรศัพท์สวมใส่อัจฉริยะสำหรับเด็กที่มีชื่อเสียงระดับโลก ภายใต้แบรนด์ imoo เผยโฉมนวัตกรรมล่าสุด ...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า