PR : เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประกาศความสำเร็จแผนงานการสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคม 2020 ก่อนกำหนด

เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประกาศความสำเร็จแผนงานการสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคม 2020 ก่อนกำหนด

ขยายโครงการเพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ส่งเสริมวัฒนธรรมสังคมเพื่อคนทั้งมวล และเปลี่ยนชีวิตด้วยเทคโนโลยี

เนื้อหาสำคัญโดยสรุป

 

 • ส่งมอบรายงานความคืบหน้าสุดท้ายสำหรับแผนงาน 2020 Legacy of Good โดยเน้นถึงการเสร็จสมบูรณ์ของแผนงานล่วงหน้าก่อนกำหนดและการบรรลุเป้าหมายเกินกว่าที่กำหนดเป็นจำนวนมาก
 • ตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะแฝงผลกระทบที่ดีที่มีต่อสังคมให้แทรกตัวอยู่ในการดำเนินงานทุกด้านของธุรกิจ
 • สร้างรากฐานสำหรับวิสัยทัศน์ผลกระทบทางสังคมเชิงกลยุทธ์ใหม่ในปี 2030 ในชื่อ “Progress Made Real”

 

เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประกาศที่จะทำให้แผนงาน  2020 Legacy of Good เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ หรือบรรลุเป้าหมายเกินกว่าที่ตั้งไว้ 75 เปอร์เซ็นต์ ก่อนเวลาที่กำหนด โดยการบรรลุถึงความสำเร็จนี้แสดงให้เห็นถึงการที่เดลล์ เทคโนโลยีส์ได้ขยายขอบเขตด้านความยั่งยืน เพิ่มศักยภาพและพลังให้กับผู้คน พร้อมทั้งวางฐานรากให้เทคโนโลยีเป็นตัวเร่งความเร็วสำหรับลูกค้าในเชิงบวกและให้ผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมในอนาคต

 

“การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและครบวงจรอย่างตั้งใจไม่สามารถรีบเร่งไปมากกว่าได้นี้อีกแล้วสำหรับการสร้างความสำเร็จให้กับทั้งบริษัทของเรา ของลูกค้า และของคอมมูนิตี้ต่างๆ ของเรา” คาเรน ควินโทส ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้า กล่าว “การทำงานของเรามีความก้าวหน้าอย่างมากในการที่จะปกป้องโลกใบนี้พร้อมทั้งเสริมพลังให้กับท้องถิ่นและคอมมูนิตี้ที่กระจายอยู่ทั่วโลก แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ยังคงมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายังคงต้องเดินหน้าต่อไป เพราะเรารู้ดีว่าเราไม่สามารถรอเวลาได้แม้เพียงวันเดียวในการที่จะต้องแก้ปัญหาที่จะยังคงมีอยู่ต่อไปในกลุ่มคนอีกหลายเจนเนอเรชั่น ด้วยเหตุนี้ เรายังคงพยายามที่จะเพิ่มขีดความสามารถสูงสุดทั้งจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของเรา สมาชิกในทีมงาน ตลอดจนการเป็นพันธมิตรกับลูกค้าในการที่จะเร่งการสร้างผลสะท้อนด้านสังคมภายในโลกที่เราแบ่งปันร่วมกัน”

 

รายงานความคืบหน้าท้ายสุดของแผนงาน 2020

ในปี 2556 เดลล์ เทคโนโลยีส์เปิดตัวแผนงาน 2020 Legacy of Good พร้อมด้วยเป้าหมายอันทะเยอทะยานขนาดใหญ่หลายอย่างทั้งด้านสังคมและความยั่งยืนในการที่จะนำเอาเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่มาใช้เพื่อดำเนินการในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อมอบให้กับผู้คนและโลกใบนี้ ใน รายงานชิ้นสุดท้าย นี้มาพร้อมรายละเอียดทั้งหมดว่าเดลล์ เทคโนโลยีส์ได้สร้างความก้าวหน้าเป็นอย่างมากในการทำงาน และได้นำเอาโครงการริเริ่มต่างๆ ไปใช้ในการแก้ไขปัญหารูปแบบต่างๆ ในระดับโลกอย่างไรบ้าง เป้าหมายที่เสร็จสิ้นแล้วทั้งหมด หรือที่บริษัทได้สร้างให้เกิดความก้าวหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญจนกระทั่งถึงตอนนี้รวมถึง

 

 • การนำชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ที่ใช้แล้วในปริมาณมากกว่า 2 พันล้านปอนด์กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ผ่านการรีไซเคิลที่มีความรับผิดชอบผ่านทางโครงการต่างๆ อาทิ Dell Reconnect ที่เป็นพันธมิตรร่วมกับ Goodwill และ บริการการขายสินทรัพย์และการรีไซเคิลของเดลล์ (บรรลุวัตถุประสงค์ของเป้าหมายปี 2020 แล้วก่อนกำหนด)
 • นำชิ้นส่วนรีไซเคิล พลาสติก ตลอดจนวัตถุดิบแบบยั่งยืนอื่นๆ จำนวน 100 ล้านปอนด์มาใช้ใหม่ในผลิตภัณฑ์ใหม่ของเดลล์ เทคโนโลยีส์ (บรรลุวัตถุประสงค์ของเป้าหมายปี 2020 แล้วก่อนกำหนด)
 • พัฒนาและรักษาการริเริ่มต่างๆ ด้านความยั่งยืนในทุกอาคารที่บริหารจัดการโดยเดลล์ เทคโนโลยีส์ 100 เปอร์เซ็นต์(บรรลุวัตถุประสงค์ของเป้าหมายปี 2020 แล้วก่อนกำหนด)
 • ลดปริมาณการปล่อยน้ำเสียในการผลิตเป็นจำนวน 56 ล้านคิวบิคเมตร
 • ลดปริมาณความเข้มข้นของการใช้พลังงาน (energy intensity) ที่ถูกปลดปล่อยออกมาในสายผลิตภัณฑ์ลง 64 เปอร์เซ็นต์
 • ให้บริการแก่ชุมชนหรือคอมมูนิตี้ทั่วโลกเป็นเวลา 5 ล้านชั่วโมงการทำงาน (service hours) ผ่านโครงการริเริ่มต่างๆ ที่ให้ความสำคัญแต่ไม่จำกัดขอบเขตกับเฉพาะส่วนนี้ ในด้าน การเป็นอาสาสมัครในส่วนที่ต้องการทักษะเฉพาะด้าน การให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักเรียน และการพัฒนาโซลูชันทางเทคโนโลยีใหม่แบบไม่มีผลกำไร (บรรลุวัตถุประสงค์ของเป้าหมายปี 2020 แล้วก่อนกำหนด)
 • ช่วยให้สมาชิกทีมที่มีความเหมาะสมมีส่วนร่วมในทางเลือกการทำงานที่เหมาะสม และเพิ่มปริมาณการมีส่วนร่วมในระดับโลกถึง 60 เปอร์เซ็นต์ (เกินกว่าเป้าหมาย 2020 ไป 50 เปอร์เซ็นต์)
 • บรรลุการตอบสนองที่ดีถึง 89 เปอร์เซ็นต์ หรือสูงกว่าในด้านความพึงพอใจของสมาชิกในทีมงานทั่วโลก (เกินกว่าเป้าหมาย 20202 ถึง 75 เปอร์เซ็นต์)
 • จัดสรรงบประมาณมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ในแต่ละปีเพื่อสร้างความหลากหลายภายในโปรแกรมซัพพลายเชนและยังคงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะอยู่ใน Billion Dollar Roundtable
 • เปิดตัวโปรแกรมการเรียนรู้พื้นฐานทั่วทั้งบริษัทที่มุ่งเน้นไปที่การลดอคติที่ไม่รู้สึกตัวที่เรียกว่า Many Advocating Real Change (MARC) – ด้วยการมีส่วนร่วม 100 เปอร์เซ็นต์จากผู้บริหารทั้งหมดทั่วโลก
 • ได้รับการยอมรับจาก LinkedIn ในฐานะของบริษัทชั้นนำของปี 2019 (Top Company) รวมทั้งจาก FairyGodBoss ในฐานะของหนึ่งใน 10 บริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีตามคำบอกเล่าของผู้หญิงซึ่งทำงานภายในเดลล์ เทคโนโลยีส์ และจากดัชนีความเท่าเทียมในองค์กรปี 2019 (2019 Corporate Equality Index) ของการรณรงค์สิทธิมนุษยชน (Human Rights Campaign) ในฐานะการเป็นที่ทำงานที่ดีที่สุดสำหรับความเท่าเทียมของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ Equality (เป็นเวลา 15 ปีติดต่อกัน) ไปจนกระทั่งจากสถาบัน Ethisphere® Institute ในฐานะบริษัทที่มีจริยธรรมสูงสุดของโลก (World’s Most Ethical Company) เป็นเวลา 6 ปีติดต่อกัน

 

แผนการทำงานสำหรับความก้าวหน้า

 

แผนงาน 2020 Legacy of Good ได้สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับ วิสัยทัศน์การสร้างแรงกระเพื่อมทางสังคม 2030 ใหม่ของเดลล์ เทคโนโลยีส์ในชื่อ Progress Made Real ซึ่งมุ่งให้ความสำคัญใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน (advancing sustainability) การส่งเสริมวัฒนธรรมสังคมเพื่อคนทั้งมวล (Cultivating Inclusion) และการปฏิวัติรูปแบบการดำเนินชีวิตด้วยเทคโนโลยี รากฐานสู่วิสัยทัศน์คือความมุ่งมั่นในการส่งเสริมจริยธรรมและสิทธิส่วนบุคคลที่แข็งแกร่ง โดยวิสัยทัศน์ใหม่นี้มุ่งที่จะเร่งการแผ้วถางทางไปสู่ปี 2030 ด้วยความพยายามในการที่จะเริ่มต้นแก้ไขความท้าทายต่างๆ ที่กำลังเผชิญหน้าอยู่กับธุรกิจของเดลล์ เทคโนโลยีส์และทั้งโลกในทศวรรษข้างหน้า ทั้งนี้ บริษัทวางแผนที่จะเปิดเผยเป้าหมายที่มีขึ้นโดยเฉพาะสำหรับส่วนต่างๆ ในปีที่กำลังจะมาถึงและจะยังคงแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของการรายงานที่โปร่งใสต่อไป

 

ความยั่งยืนที่ก้าวหน้า

 

เดลล์ เทคโนโลยีส์เชื่อว่าธุรกิจมีบทบาทสำคัญในการปกป้องคุ้มครองและทำให้โลกของเราสวยงามยิ่งขึ้น ด้วยการทำงานไปพร้อมๆ กับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และคอมมูนิตี้ต่างๆ เมื่อมองไปข้างหน้าสู่ปี 2030 เดลล์ เทคโนโลยีส์จะยังคงกระตุ้นการเติบโตของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อลดผลกระทบในการดำเนินงานของเดลล์ สนับสนุนความพยายามของลูกค้าในการลดผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนผู้คนอีกเป็นจำนวนมากที่สร้างผลิตภัณฑ์ของเรา

 • หลังจากความสำเร็จของโครงการนำร่องในการติดตามขยะอิเล็คทรอนิคส์ (e-waste tracker pilot) จากการเป็นพันธมิตรร่วมกับ Basel Action Network (BAN) เดลล์ เทคโนโลยีส์ในเวลานี้ได้สร้างเทคโนโลยีส์ในการติดตามในระดับโลก (global tracking technologies) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการตรวจสอบพันธมิตรด้านการจัดการอิเล็คทรอนิคส์ที่มีอยู่เดิม โครงการนำร่องนี้เผยให้เห็นถึงความเปราะบางบางประการในกระบวนการรีไซเคิลที่อุตสาหกรรมปลายทาง ซึ่งช่วยให้เดลล์ เทคโนโลยีส์สามารถหาการดำเนินงานที่ถูกต้องเพื่อเข้ามาจัดการกับช่องว่างในการปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว
 • เมื่อเร็วๆ นี้ เดลล์เปิดตัวกระบวนการในการนำวัสดุรีไซเคิลอย่าง ฟิล์ม Polyvinyl Butyral (rPVB) จากกระจกหน้ารถ เพื่อใช้ในการสร้างซับในที่กันน้ำในกระเป๋าที่ใช้ใส่แล็ปท็อปหรือกระเป๋าแบ็คแพ็คของเดลล์ นอกจากนี้ บริษัทยังใช้รูปแบบที่เป็นนวัตกรรมสำหรับสีย้อมที่ใช้กับตัวแบ็คแพ็คเหล่านี้ที่ส่งผลให้ปริมาณน้ำเสียลดน้อยลง 90 เปอร์เซ็นต์ และการใช้พลังงานลดลง 29 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ลดการก่อเกิด CO2 ถึง 62 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับการย้อมสีแบบทั่วไป ทั้งนี้ กระเป๋าโน๊ตบุ๊คและกระเป๋าแบ็คแพ็คที่มาพร้อมกับฟิล์ม rPVB ได้เริ่มออกสู่ตลาดแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ และมีการคาดการณ์ว่าจะสามารถชื่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงการกลบฝังขยะของเสียในปริมาณที่สูงถึง 74,000 ปอนด์ต่อเดือนโดยประมาณ
 • นอกจากนี้ จากการร่วมมือเป็นพันธมิตรกับซีเกท และTeleplan (ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้คืนและรีไซเคิลอุปกรณ์ด้านสตอเรจ) เดลล์จำแนกกระบวนการแบบปิด (closed-loop process) ใหม่ที่จะเก็บกู้ แร่แม่เหล็ก rare earth จากอุปกรณ์ขององค์กรที่เก็บกู้คืน ทั้งนี้ ตัวแม่เหล็กได้ถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อการนำกลับมาใช้ในฮาร์ดดิสก์-ไดรฟ์ จากโครงการนำร่องในเบื้องต้น สามารถนำเอาแม่เหล็กที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงนี้มาใช้ในฮาร์ด ไดรฟ์ของซีเกทจำนวน 25,000 ชิ้นสำหรับเครื่อง Latitude แล็ปท็อป 5000 ซีรีย์ของเดลล์ การนำเอา rare earth กลับมาใช้ใหม่ช่วยให้เราสามารถหลีกเลี่ยงการขุดแร่ธาตุจากพื้นผิวโลกที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความกังวลในด้านสุขภาพให้กับคอมมูนิตี้ในท้องถิ่นได้

 

ส่งเสริมวัฒนธรรมสังคมเพื่อคนทั้งมวล

 

ในท่ามกลางการขาดแคลนผู้ที่มีความสามารถพิเศษ การปิดช่องว่างที่มีความหลากหลายคือสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสนองตอบต่อความต้องการของผู้มีความสามารถในอนาคตและสำหรับการสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองใหม่ๆ ของฐานลูกค้าระดับโลก ทั้งนี้ เดลล์ เทคโนโลยีส์ได้ริเริ่มโครงการนำร่องการจ้างงานในรูปแบบที่แตกต่างจากปกติขึ้นหลายโครงการ เพื่อขยายไปป์ไลน์ผู้มีความสามารถของบริษัทให้กว้างขวางมากขึ้น โดยโครงการนำร่องรวมถึง

 

 • โครงการจ้างงานที่เฉพาะเจาะจงในด้านความหลากหลายของลักษณะทางสมอง (neurodiversity) ที่ให้การฝึกอบรมและความเป็นไปได้ของโอกาสในการทำงานเต็มเวลาสำหรับปัจเจกบุคคลที่เป็นออทิสติก (Autism Spectrum Disorder) ด้วยการร่วมมือเป็นพันธมิตรกับ HMEA รวมทั้ง The Arc of the Capital Area และ หน่วยงานด้านความหลากหลายของลักษณะสมองในที่ทำงาน (Neurodiversity in the Workplace) โครงการของเดลล์ เทคโนโลยีส์ช่วยขจัดอุปสรรคที่อาจจำกัดปัจเจกบุคคลจากการแสดงให้เห็นถึงความสามารถและศักยภาพในระหว่างขั้นตอนการสัมภาษณ์งานแบบเดิมๆ โดยโครงการนำร่องนี้ได้ขยายนจากมลรัฐแมสสาชูเซ็ตมาสู่เท็กซัสในเดือนเมษายนปีนี้
 • โครงการ Re-entry อย่าง โครงการDell Career Restart มอบประสบการณ์ใหม่ให้กับปัจเจกบุคคลที่ไม่ได้เป็นคนทำงานมาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีหรือมากกว่านั้น พร้อมทั้งช่วยเพิ่มศักยภาพของประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมาในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน โดยโครงการนำร่องเหล่านี้ได้เริ่มต้นไปแล้วในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอินเดีย
 • โครงการพัฒนาทักษะ และเพิ่มทักษะทั้งหลายยังรวมถึงการที่เดลล์ เทคโนโลยีส์เข้าร่วมเป็นพันธมิตรใน โครงการ Align ของ Northeastern University ที่ช่วยให้นักศึกษาที่มาจากพื้นฐานที่แตกต่างกันให้สามารถเปลี่ยนผ่านมาสู่อาชีพทางด้านเทคโนโลยีผ่านหลักสูตรที่เข้มข้นเพื่อให้ได้ปริญญาโทในด้าน computer science ขณะเดียวกัน โครงการ Project Immersion ยังมอบทักษะที่เหมาะสมสำหรับอนาคตทางดิจิทัลให้กับนักศึกษาปริญญาตรีในสถาบัน Minority Serving Institutions รวมถึง Historically Black Colleges และมหาวิทยาลัยต่างๆ อีกด้วย นอกจากนี้ โครงการห้องปฏิบัติการวิจัยสำหรับผู้พิการ (Laboratory for People with Disabilities: LE@D) ซึ่งเป็นการศึกษาทางไกลของเดลล์ เทคโนโลยีส์ บนแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ เพื่อสอนทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีให้แก่ปัจเจกบุคคลที่มีความผิดปกติด้านการทำงานของกล้ามเนื้อ การได้ยิน และการทุพลภาพอื่นๆ ในประเทศบราซิล

 

เดลล์ เทคโนโลยีส์ยังคงมุ่งมั่นที่จะจัดการแก้ไขมุ่งมั่นที่จะจัดการกับความท้าทายที่เป็นระบบด้วยความหลากหลายและการผนวกรวม ทั้งนี้ บริษัทให้การสนับสนุนนโยบายสาธารณะแบบรวมและเป็นสมาชิกของพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในหน่วยงาน อาทิ CEO Action for Diversity & Inclusion และยังเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งของ Reboot Representation Tech Coalition

 

ปฏิรูปสรรพชีวิตด้วยเทคโนโลยี

 

การใช้พลังจากเทคโนโลยีช่วยสร้างความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดในการผลักดันความก้าวหน้าของมนุษยชาติและเพื่อแก้ไขความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับสังคมที่มีความซับซ้อนรูปแบบต่างๆ เดลล์ เทคโนโลยีส์มุ่งมั่นในการที่จะนำเอาทุกทรัพยากรและทุกความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีมาใช้ในการสรรสร้างอนาคตที่สามารถบรรลุถึงศักยภาพของมนุษยชาติได้อย่างเต็มที่

 

 • เดลล์ เทคโนโลยีส์ยังคงดำเนินการขยายห้องแล็บการเรียนพลังงานแสงอาทิตย์ (solar learning labs) เพื่อช่วยลดช่องว่างทางการศึกษาในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงพลังงานที่และเทคโนโลยีมีอย่างต่อเนื่องด้วยการเป็นพันธมิตรกับ Computer Aid International ห้องแล็บเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นด้วยการเปลี่ยนตู้ขนส่งสินค้า หรือตู้คอนเทนเนอร์ให้เป็นห้องเรียนด้วยเครื่อง Dell Wyse Thin Client เวิร์กสเตชั่น ที่ถูกควบคุมด้วยเครื่อง PowerEdge เซิร์ฟเวอร์ที่ระบายความร้อนด้วยอากาศ สำหรับนักเรียน 20 คน ด้วยแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทำหน้าที่ในการสร้างกระแสไฟฟ้า ตู้คอนเทนเนอร์จึงสามารถนำมาใช้ได้ในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล เดลล์ เทคโนโลยีส์ได้ให้การสนับสนุนในด้านเงินทุนในห้องแล็บ 18 ใน 6 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ ไมโครซอฟท์ยังเข้าร่วมในความพยายามดังกล่าวด้วยการมอบรางวัลให้กับ Computer Aid เป็นเงินสนับสนุนสำหรับเทคโนโลยีเพื่อผลกระทบที่ดีต่อสังคมเพื่อทำให้เทคโนโลยีสามารถเข้าถึงได้ผ่านห้องแล็บการเรียนพลังงานแสงอาทิตย์
 • เพื่อต่อสู้กับโรคมะเร็งในเด็ก เดลล์ เทคโนโลยีส์บริจาคเงิน 30 ล้านดอลลาร์ในระยะเวลามากกว่า 6 ปีให้กับ Translational Genomics Research Institute (TGen) ผ่านความร่วมมือที่ออกแบบมาเพื่อใช้โซลูชั่นเทคโนโลยีและการมีจิตอาสาของพนักงาน ด้วยเทคโนโลยีของเดลล์ TGen สามารถขยายเพิ่มชั่วโมงในการคำนวณได้เกือบถึง 4 เท่า ช่วยให้นักวิจัยและแพทย์สามารถระบุวิธีการรักษาได้เร็วขึ้นโดยการเปลี่ยนข้อมูลลำดับดีเอ็นเอและ RNA ของผู้ป่วยให้เป็นข้อมูลเชิงลึก

 

การรักษาจริยธรรมและความเป็นส่วนตัว

    

จริยธรรมและความเป็นส่วนตัวมีบทบาทสำคัญในการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อผลกระทบในเชิงบวกต่อสังคม ในช่วงเวลาของการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของนวัตกรรม บิ๊ก ดาต้า การเข้ามามีส่วนร่วมของสภาพแวดล้อมทางด้านกฏระเบียบข้อบังคับ  (evolving regulatory environment) ตลอดจนความคาดหวังที่เพิ่มสูงขึ้นจากทั้งลูกค้าและสมาชิกในทีมของเราเอง ความเป็นผู้นำของเราในด้าน จริยธรรมและความเป็นส่วนตัว คือสิ่งสำคัญที่ทำให้ เดลล์ เทคโนโลยีส์ แตกต่าง ความมุ่งมั่นของเราในการที่จะผลักดันมาตรฐานด้านจริยธรรมและความเป็นส่วนตัวให้เพิ่มสูงยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเปรียบได้กับป้ายบอกทางสำหรับการทำงานเพื่อความก้าวหน้าที่เป็นจริง (Progress Made Real) ของเรา

 

 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

 

ติอต่อเดลล์ เทคโนโลยีส์ด้วยการติดตามผ่าน @DellTech และ @Dell4Impact

Related articles

NVIDIA เร่งกำจัดการ์ดจอปลอมออกจากตลาด ระวังอย่าไว้ใจของราคาถูก

หลายคนน่าจะเคยเห็นผ่านตากันมาบ้าง สำหรับการ์ดจอจากประเทศจีนที่ผ่านการปรับแต่งจากการ์ดจอโน้ตบุ๊ก ให้กลายมาเป็นการ์ดจอสำหรับเดสก์ท็อป แน่นอนว่าการปรับแต่งเช่นนี้ไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจาก NVIDIA และพี่เขียวก็รู้สึกไม่พอใจอย่างมากเลยทีเดียวครับ NVIDIA ออกมาประกาศว่าแบรนด์การ์ดจอจีน เช่น 51RISC,...

กระแสแรงไม่หยุด! หัวเว่ยเพิ่มช่องทางวางขายHUAWEI WATCH Buds ที่หน้าร้านพร้อมกันทั่วประเทศในราคาเพียง13,990บาท

31มีนาคม2566, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย–สำหรับใครที่พลาดกดสั่งซื้อHUAWEI WATCH Buds สมาร์ทวอชท์ 2-in 1 พร้อมหูฟังในตัวทางช่องทางออนไลน์ไม่ต้องเสียดายไป ล่าสุดหัวเว่ยประกาศเพิ่มช่องทางวางจำหน่ายที่หน้าร้านHUAWEI Experience...

เอไอเอสและไมโครซอฟท์ ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมAI ที่ตอบโจทย์ธุรกิจ ปั้นคนทำงานสู่นวัตกร ด้วย Microsoft Power Platform มุ่งเป้ายกระดับทักษะบุคลากรเอไอเอสให้เติมศักยภาพ พร้อมก้าวสู่ Cognitive Tech-Co

กรุงเทพฯ 31มีนาคม 2566– ไมโครซอฟท์ ประเทศไทยและเอไอเอส สนับสนุนการสร้างทักษะทางเทคโนโลยีให้กับพนักงานและส่งต่อแรงบันดาลใจในการสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การทำงาน ผ่านMicrosoft Power Platform แพลตฟอร์มเพื่อการพัฒนาระบบงานอัตโนมัติต่างๆโดยไม่ต้องเขียนโค้ดเป็นจำนวนมาก(low...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า