3 เครื่องมือจาก Windows ซ่อมแซมไฟล์เสีย แก้จอฟ้า BSOD

เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยประสบปัญหาไฟล์โปรแกรมหรือ Windows … อ่านเพิ่มเติม 3 เครื่องมือจาก Windows ซ่อมแซมไฟล์เสีย แก้จอฟ้า BSOD