AMD เตรียมอัปเดตเมนบอร์ด AM4 รุ่นเก่า ให้รองรับอุปกรณ์ PCIe 4.0

0

แน่นอนว่า AMD จะต้องทำตามสัญญา คือการรองรับเมนบอร์ด AM4 จนกระทั่งปี 2020 และนั่นทำให้ Ryzen 3000 สถาปัตยกรรม Zen 2 จะต้องสามารถใช้งานกับเมนบอร์ด 300 และ 400 ได้ด้วย

ทั้งนี้ เนื่องจากว่า Ryzen 3000 สามารถใช้งานร่วมกับ PCIe 4.0 ได้ จึงเกิดคำถามว่า แล้วเมนบอร์ดรุ่นเก่าจะใช้งาน PCIe 4.0 ได้หรือไม่ ซึ่งทาง AMD ได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่า จะพยายามให้เมนบอร์ด AM4 รุ่นเก่า รองรับ PCIe 4.0 ด้วย

แต่นั่นก็ต้องขึ้นกับว่า ผู้ผลิตเมนบอร์ดจะออกอัปเดตไบออสมาให้กับเมนบอร์ดรุ่นใดบ้าง เมื่อเมนบอร์ดรุ่นนั้น รองรับอุปกรณ์ PCIe 4.0 ก็จะทำให้ความเร็วในการทำงานเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2 เท่า อย่างไรก็ตาม หากบอร์ดไม่รองรับ ก็อาจจะยังใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวได้ เพียงแต่ความเร็วจะลดลงจากที่ควรเป็นครับ

นอกจากนี้ คาดว่า AMD มีแผนที่จะออกเมนบอร์ด X570 อยู่ด้วย และน่าจะมาพร้อมกับตอนเปิดตัว Ryzen 3000 ครับ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Overclock3D