โหลด Benchmark โปรแกรมต่างๆเอาไว้ทดสอบเครื่องคอมพิวเตอร์

0

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ 3d mark

3DMark03                                        download

3DMark05                                        download

3DMark06                                        download

3DMark11                                        download

3DMark13                                        download

pcmark8-logo

 

 

PCMark08                                       download

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ other logo

Super Pi                                         download

x264_FHD_Benchmark                  download

Portable 2D Benchmarks               download

CinebenchR15                                download

[/td_block_text_with_title]

Tools

CPU-Z                                                                    download

GPU-Z                                                                    download

RealTemp_370                                                        download

Overclock Tools

MSIAfterburner                                                       download

 

List of Z170 Overclocking Tools

 

ASRock

ASRock Formula Drive v3.0.31                               download

ASRock Rapid OC v2.0.21                                      download

ASRock Timing Configurator v4.0.3                       download

ASUS

ASUS TurboV Core v1.00.34                                   download

ASUS ROG Connect Plus v1.00.30                          download 

ASUS MemTweakIt v2.2.0.22                                 download

ASUS USB3.x Driver (Asmedia and Intel)              download

ASUS Tools and files for W7/XP USB installation  download

ASUS AHCI driver for XP                                         download

Biostar

Biostar Touch OC                                                    download

Biostar TOverclocker                                              download

GIGABYTE

GIGABYTE App Center v1.0.1507.1501               download

GIGABYTE EasyTune v1.15.0731                        download

GIGABYTE Intel Extreme Tuning Utility v6.0.2.301  download

GIGABYTE Tweak Launched v2.2 B15.0923.1    download

Intel

Intel MEI v11.0.0.1160                                        download

Intel MEI v11.0.0.1158                                        download

Intel Chipset Driver v10.0.27                              download

MSI

MSI Command Center Memory v1.0.0.12            download

MSI Command Center v2.0.0.10                          download

MSI Command Center v2.0.0.08                          download

MSI Command Center for T0P                             download

MSI Intel Extreme Tuning Utility v6.0.2.101      download

[/vc_column][/vc_row]