PR: ทีเซลส์ จับมือ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค เตรียมจัดงาน Bio Asia Pacific 2021 รูปแบบ Virtual Event

0

ทีเซลส์ จับมือ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค เตรียมจัดงาน Bio Asia Pacific 2021 รูปแบบ Virtual Event

ผลักดันอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมหลังวิกฤตโควิด-19

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS : Thailand Centre of Excellence for Life Sciences) ร่วมกับ วีเอ็นยู เอเชีย      แปซิฟิค (VNU ASIA PACIFIC) ประกาศความพร้อมจับมือหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน เตรียมจัดงาน Bio Asia Pacific 2021 ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2564  ในรูปแบบ Virtual Exhibition & Conference ภายใต้แนวคิด From Recovery to Resilience After COVID-19

ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กล่าวว่า “ทีเซลส์ ได้เล็งเห็นโอกาสจากการเติบโตของอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ (Life Sciences Industry) ที่มีมูลค่ามากกว่า 1.3 ล้านล้านบาท และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ จึงได้ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน จัดงาน Bio Asia Pacific 2021 ขึ้น ภายใต้แนวคิด  From Recovery to Resilience After COVID-19 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ในทุกสาขาทั้ง Life Sciences, Bio Tech, Med Tech, Digital Health, Precision Medicine, Biopharma และ Smart Health Services เข้าสู่กระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์ รองรับความต้องการของตลาดและมีส่วนในการขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในทุกมิติ หลังจากสถานการณ์โรคโควิด-19 คลี่คลาย รวมถึงมุ่งหวังขยายเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานวิจัยเพื่อเข้าสู่การลงทุนในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก

โดยการจัดงาน Bio Asia Pacific 2021 ในครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ  การประชุมและสัมมนาออนไลน์ Virtual Conference โดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญของไทยและนานาชาติ กับหัวข้อการสัมมนาที่หลากหลายและครอบคลุม อาทิ  Thailand’s Life Sciences Industry Outlook after COVID-19 ทิศทางของอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพในประเทศไทย หลังโควิด-19, When Do We Get a First Shot of Homegrown COVID-19 Vaccines? วัคซีนโควิด-19 โดยคนไทย    เราจะได้ฉีดเมื่อไร, Successful Development for mRNA Based Vaccines ความสำเร็จของการพัฒนาวัคซีน mRNA,  Life Sciences Industry: Pathway to Stock Exchange of Thailand อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ : เส้นทางสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Advanced Technology & Personalized Medicine for Cancer เทคโนโลยีขั้นสูงและการรักษาโรคมะเร็งเฉพาะบุคคล, Roles of Investors to stimulate the Medical and Health Industry after COVID-19 บทบาทของนักลงทุนในการกระตุ้นอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพหลังโควิด เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้จัดนิทรรศการในรูปแบบ Virtual Exhibition จากหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย อัปเดตเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับปัจจุบันและเตรียมพร้อมรองรับความต้องการในอนาคต ตลอดจนการจัดกิจกรรม Business Partnering และ Pitch & Partner เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดการพบปะระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ Health-Tech Startups นักลงทุนและองค์กรธุรกิจ เพื่อประสานความร่วมมือด้านต่างๆ ที่เอื้อต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ และเปิดโอกาสในการนำเสนอแนวคิดผลงานเพื่อแสวงหาแหล่งเงินทุนและพันธมิตรทางธุรกิจในการต่อยอดงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ รวมถึงการจัดงาน i-MEDBOT Innovation Contest 2021 การประกวดเฟ้นหาสุดยอดผลงานหุ่นยนต์ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนวัตกรและยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยในด้านการบริการทางแพทย์และสุขภาพอีกด้วย จากกิจกรรมทั้งหมดในงานครั้งนี้ เราเชื่อมั่นว่าจะมีส่วนช่วยให้เกิดความร่วมมือและช่วยขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ในประเทศและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“การจัดงาน Bio Asia Pacific 2021 ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET), สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBIO) สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (Pharmaceutical Research and Manufacturers Association: PReMA) เป็นต้น ทั้งนี้ จากการจัดงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ผ่าน Virtual Exhibition & Conference อย่างเต็มรูปแบบในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะมีผู้ลงทะเบียน เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน ตลอดระยะเวลา 3 วันของการจัดงาน” ดร.ศิรศักดิ์ กล่าว

ร่วมอัปเดตนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์ พร้อมพบโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพครั้งสำคัญของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ในงาน Bio Asia Pacific 2021 ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน ศกนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้แล้ววันนี้ ที่ www.bioasiapacific.com  สอบถามข้อมูลที่  info@bioasiapacific.com