PR : เอปสัน ประเทศไทย บริจาคเงินให้มูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

0

เอปสัน ประเทศไทย บริจาคเงินให้มูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

นางสาววิสาข์ ธนวิภาคย์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด เข้ามอบเงินบริจาค จำนวน 175,600 บาท โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจากหม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ กรรมการและรองเลขาธิการ

มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามอัธยาศัย อันเป็นรายได้ทั้งหมดจากการ จำหน่ายเสื้อที่ระลึกในกิจกรรม “ร้อยคำในใจ ไทยคิดถึงพ่อ” ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัท เอปสัน (ประเทศไทย)​ จำกัด ระหว่างวันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา