PR: MSI แนะนำ 5 สิ่งที่ต้องใส่ใจเมื่อต้องเลือกพาวเวอร์ซัพพลาย

MSI แนะนำ 5 สิ่งที่ต้องใส่ใจเมื่อต้องเลือกพาวเวอร์ซัพพลาย

มีพาวเวอร์ซัพพลายมากมายในตลาดปัจจุบัน โดยแต่ละรุ่นมาจากยี่ห้อต่างๆ ที่มีคุณสมบัติและข้อกำหนดต่างกัน เกมเมอร์ควรเลือกพาวเวอร์ซัพพลายที่เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขามากที่สุดอย่างไร? ควรให้ความสนใจกับอะไรบ้างเมื่อต้องการจะซื้อพาวเวอร์ซัพพลาย

 

กำลังวัตต์

แนวคิดพื้นฐานที่สุดของพาวเวอร์ซัพพลายเริ่มต้นด้วยกำลังไฟ กำลังวัตต์ที่ระบุบนพาวเวอร์ซัพพลายอาจแตกต่างไปจากกำลังไฟจริง พาวเวอร์ซัพพลายที่ดีจะบ่งบอกถึงกำลังไฟฟ้าที่ได้รับอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่พาวเวอร์ซัพพลายอื่นๆ อาจระบุเฉพาะกำลังขับสูงสุดเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าไม่สามารถจ่ายไฟได้เพียงพอ สติกเกอร์ข้อมูลจำเพาะบนพาวเวอร์ซัพพลายแต่ละอันและตารางข้อมูลจำเพาะที่ทำเครื่องหมายไว้บนบรรจุภัณฑ์สามารถช่วยตัดสินความถูกต้องของพาวเวอร์ซัพพลายได้ ต่อไปนี้คือคำอธิบายเชิงลึกเกี่ยวกับกำลังไฟต่อเนื่องและกำลังไฟสูงสุด

กำลังไฟฟ้าที่ได้รับอย่างต่อเนื่อง

แนวคิดพื้นฐานที่สุดของพาวเวอร์ซัพพลายเริ่มต้นด้วยกำลังไฟ กำลังวัตต์ที่ระบุบนพาวเวอร์ซัพพลายอาจแตกต่างไปจากกำลังไฟจริง พาวเวอร์ซัพพลายที่ดีจะบ่งบอกถึงกำลังไฟฟ้าที่ได้รับอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่พาวเวอร์ซัพพลายอื่นๆ อาจระบุเฉพาะกำลังขับสูงสุดเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าไม่สามารถจ่ายไฟได้เพียงพอ สติกเกอร์ข้อมูลจำเพาะบนพาวเวอร์ซัพพลายแต่ละอันและตารางข้อมูลจำเพาะที่ทำ

เครื่องหมายไว้บนบรรจุภัณฑ์สามารถช่วยตัดสินความถูกต้องของพาวเวอร์ซัพพลายได้ ต่อไปนี้คือคำอธิบายเชิงลึกเกี่ยวกับกำลังไฟต่อเนื่องและกำลังไฟสูงสุด

 

 

กำลังไฟสูงสุด

นี่คือค่ากำลังไฟสูงสุดที่พาวเวอร์ซัพพลายสามารถให้ได้ในเวลาอันสั้น (T <10mS) ก่อนเรียกใช้กลไกการป้องกัน โดยทั่วไป กำลังไฟสูงสุดของพาวเวอร์ซัพพลายได้รับการออกแบบให้มีกำลังไฟ 1.3 เท่า และฉลากและข้อมูลจำเพาะด้านพลังงานส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุกำลังเอาต์พุตสูงสุด สำหรับพาวเวอร์ซัพพลาย 850W กำลังไฟสูงสุดในทันทีคือประมาณ 1105W (850W x 1.3 = 1105W)

สำหรับพาวเวอร์ซัพพลายบางตัว คุณจะพบว่ากำลังไฟโดยรวมที่ระบุบนฉลากข้อมูลจำเพาะไม่เหมือนกับกำลังไฟในชื่อผลิตภัณฑ์หรือคำอธิบาย ดังนั้นเมื่อซื้อพาวเวอร์ซัพพลาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดูกำลังไฟที่กำหนดทั้งหมดที่ระบุเพื่อให้ได้ปริมาณวัตต์ที่เหมาะสม

 

ระบบความปลอดภัย

ตัวบ่งชี้สำคัญอีกประการหนึ่งในการเลือกพาวเวอร์ซัพพลายคือการดูที่ฟังก์ชันการป้องกันที่พาวเวอร์ซัพพลายต้องมีเพื่อให้แน่ใจว่าพาวเวอร์ซัพพลายจะได้รับการป้องกันเมื่อเกิดความผิดปกติ การป้องกันทั่วไปที่คุณจะพบคือ OVP/OCP/OPP/OTP/SCP คำอธิบายสั้น ๆ สามารถดูได้ด้านล่าง

 

OVP (Over Voltage Protection)

เมื่อพาวเวอร์ซัพพลายทำงาน แรงดันไฟขาออกจะเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ หากแรงดันไฟฟ้าเกินแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด แรงดันไฟขาออกของพาวเวอร์ซัพพลายจะถูกตัดออกในเวลาที่กำหนด สามารถรีสตาร์ทพาวเวอร์ซัพพลายได้หลังจากขจัดความผิดปกติแล้ว จึงป้องกันความเสียหายต่อส่วนประกอบหรือเมนบอร์ด

คำจำกัดความที่จัดทำโดยคู่มือการออกแบบของ Intel

OCP (Over Current Protection)

เมื่อกระแสไฟที่จ่ายโดยรางจ่ายไฟแต่ละรางเกินกระแสไฟขาออกสูงสุดที่พาวเวอร์ซัพพลายยอมรับได้ พาวเวอร์ซัพพลายจะถูกตัดออกในเวลาที่มีการป้องกัน หลังจากขจัดความผิดปกติแล้ว พาวเวอร์ซัพพลายสามารถเริ่มต้นใหม่ได้

OPP (Over Power Protection)

หากการใช้พลังงานของระบบเกินกำลังไฟของพาวเวอร์ซัพพลาย พาวเวอร์ซัพพลายจะถูกตัดออกในเวลาที่มีการป้องกัน

OTP (Over Temperature Protection)

เมื่ออุณหภูมิภายในของพาวเวอร์ซัพพลายเกินขีดจำกัดการออกแบบ (เนื่องจากการกระจายความร้อนไม่ดีหรือพัดลมผิดปกติ) พาวเวอร์ซัพพลายจะถูกตัดออกทันเวลาสำหรับการป้องกัน เมื่ออุณหภูมิภายในกลับมาเป็นปกติก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้

SCP (Short Circuit Protection)

เมื่อวงจรเอาท์พุตลัดวงจร พาวเวอร์ซัพพลายจะถูกตัดออกทันเวลาเพื่อป้องกัน หลังจากขจัดความผิดปกติแล้ว พาวเวอร์ซัพพลายสามารถเริ่มต้นใหม่ได้

 

การออกแบบรางจ่ายไฟและความต้องการกำลังไฟ

การออกแบบรางของพาวเวอร์ซัพพลายแบ่งออกเป็น single-rail และ multi-rail การออกแบบแต่ละแบบมีข้อดีและการใช้งานที่แตกต่างกัน ความแตกต่างระหว่างการออกแบบ single-rail และ multi-rail คือ งพาวเวอร์ซัพพลายมีเต้ารับ +12V หลายช่อง +12V เป็นแหล่งพลังงานหลักของระบบ ดังนั้นกระแสไฟที่ต้องการจึงค่อนข้างใหญ่ CPU, GPU, MB ทั้งหมดมีให้โดยกระแสไฟ +12V โดยทั่วไป ไม่ว่าพาวเวอร์ซัพพลายจะเป็นแบบ single-rail หรือ multi-rail สามารถตัดสินได้จากตารางข้อมูลจำเพาะ

 

แบบ Single-Rail

ตามชื่อของมัน มีแชนเนล +12V เพียงช่องเดียว และกระแสทั้งหมดจะถูกส่งไปยังส่วนประกอบของระบบผ่านแชนเนลนี้ ข้อดีของ Single-Rail คือกระแสที่มีอยู่ทั้งหมดจะกระจุกตัวอยู่ในวงจรเดียวกันภายใต้พาวเวอร์ซัพพลายทั้งหมด ดังนั้นค่าแอมแปร์ของวงจรเดียวที่สามารถจ่ายได้จึงค่อนข้างใหญ่ แสดงค่า +12V เพียง 1 รายการบนแผ่นข้อมูลจำเพาะ และแสดงจำนวนแอมแปร์และกำลังไฟสูงสุดที่สามารถใช้ได้

แบบ Multi-Rail

การออกแบบ Multi-Rail แยก +12V ออกเป็นหลายช่องสัญญาณ ซึ่งจะจำกัดจำนวนแอมแปร์ของแต่ละช่องสัญญาณ และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน OCP ในแต่ละช่องสัญญาณ เพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละช่องจะไม่เสียหายเนื่องจากกระแสไฟที่มากเกินไป ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยของผู้ใช้ แผ่นข้อมูลจำเพาะจะถูกแบ่งออกเป็นรางๆ ละ 12V และระบุจำนวนแอมแปร์และกำลังไฟสูงสุดที่สามารถใช้ได้สำหรับแต่ละราง อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะมีกี่ช่องสัญญาณ กำลังไฟทั้งหมดยังคงเท่าเดิม

การออกแบบวงจรที่แตกต่างกันและการตั้งค่ากลไกการป้องกันจะส่งผลต่อกำลังไฟสูงสุดที่พาวเวอร์ซัพพลายสามารถทนได้ ซึ่งสอดคล้องกับกำลังไฟสูงสุด โดยทั่วไป กำลังไฟสูงสุดของพาวเวอร์ซัพพลายจะได้รับการออกแบบให้มีกำลังไฟ 1.3 เท่าของกำลังไฟพิกัดก่อนเปิดใช้งานกลไกป้องกัน หลังจากเปิดใช้งานกลไกการป้องกันแล้ว ขึ้นอยู่กับค่าการป้องกัน OCP และ OPP ที่กำหนดโดยแต่ละบริษัท OCP มักจะมีอิทธิพลมากกว่าในการออกแบบ Multi-Rail และสำหรับการตั้งค่า OCP แบบ Single-Rail นั้นเกือบจะเหมือนกับการตั้งค่า OPP

ยกตัวอย่าง MPG A850GF แต่ละช่องสัญญาณ +12V ขึ้นอยู่กับแอมแปร์สูงสุดที่ทำเครื่องหมายไว้ ตัวเลขที่คูณด้วยค่าการตั้งค่า OCP แสดงถึงกำลังสูงสุดในทันทีที่สามารถรับได้ โดยปกติขึ้นอยู่กับการตั้งค่า CPU และ VGA วิธีการติดตั้งที่แตกต่างกันจะเป็นตัวกำหนดจำนวนวัตต์ที่ VGA และ CPU สามารถรับได้ ขอแนะนำให้เสียบ VGA เข้ากับ VGA1 และ VGA2 อย่าติดตั้งบนช่องสัญญาณเดียวกันเพื่อให้ VGA สามารถรับกระแสไฟที่ใหญ่ขึ้นได้ภายใต้กลไกป้องกันความปลอดภัย

 

OCP ค่าการคำนวณพลังงานที่แปลงแล้ว

+12VCPU: 25A x 1.3 x 12V = 390W
+12VVGA1: 40A x 1.3 x 12V = 624W
+12VVGA2: 40A x 1.3 x 12V = 624W

 

OPP ถูกตั้งค่าไว้ที่ค่าเฉลี่ย 1.3 เท่าของกำลังไฟพิกัด ดังนั้นพาวเวอร์ซัพพลายทั้งหมดสามารถเข้าถึง 1105W (850W x 1.3 = 1105W) ได้ทันที

 

เราใช้เกณฑ์มาตรฐานเกมเพื่อจำลองการใช้พลังงานที่ผู้เล่นต้องการเมื่อเล่นเกมด้วยการตั้งค่าความละเอียด 4K และ FHD นอกจากนี้เรายังใช้การทดสอบ AIDA64 + 3Dmark D12X เพื่อตรวจสอบจำนวนวัตต์ที่ต้องการเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการภายใต้สภาวะการส่วนใหญ่

 

ต่อไปนี้เป็นรายการส่วนประกอบที่ใช้ในตัวอย่างทดสอบ

ชุดตัวอย่าง 1

  • MB: MEG Z490 ACE
  • CPU: Intel i9-10900K (Turbo Boost on)
  • VGA: RTX 3090 Gaming X Trio
  • PSU: MPG A850GF

ชุดตัวอย่าง 2

  • MB: MEG X570 UNIFY
  • CPU: AMD Ryzen™ 9 5950X (Game Boost on)
  • VGA: RTX 3090 Gaming X Trio
  • PSU: MPG A850GF

 

 

จากข้อสรุปเราดึงจากการจำลอง เราจะเห็นว่ากำลังวัตต์เฉลี่ย (กำลังวัตต์ RMS) ไม่เกิน 600W และสำหรับกำลังวัตต์สูงสุด (กำลังไฟสูงสุด) กำลังวัตต์ทั้งหมดอยู่ในช่วงการป้องกันของ OPP (MPG) A850GF คือ 850W x 1.3 = 1105W)

 

การออกแบบและปรับแต่งสายเคเบิล

แบบโมดูลาร์ของสายไฟมีสามประเภท: แบบ full modular, แบบ semi-modular และแบบ non-modular ความแตกต่างหลักอยู่ที่ว่าสามารถถอดสายเคเบิลได้หรือไม่ ข้อดีของแบบ full modular คือสามารถติดตั้งสายเคเบิลเฉพาะตามข้อกำหนดในการประกอบเพื่อประหยัดพื้นที่และปรับปรุงการจัดการสายเคเบิล สายเคเบิลยังสามารถปรับแต่งได้ด้วยรูปลักษณ์และสีที่ต่างกัน

พินพาวเวอร์ซัพพลายของ MSI MPG ซีรีส์

 

มาตรฐานพลังงาน 80 PLUS

80 PLUS เป็นใบรับรองสำหรับการแปลงประสิทธิภาพพลังงานของพาวเวอร์ซัพพลาย แบ่งออกเป็น 6 ชั้น ระดับที่สูงขึ้นหมายถึงอัตราการแปลงประสิทธิภาพพลังงานที่สูงขึ้นและการประหยัดพลังงานมากขึ้น โดยทั่วไปแล้ว เพื่อให้ได้การแปลงที่ดี พาวเวอร์ซัพพลายจำเป็นต้องใช้วัสดุที่ดีกว่า ต่อไปนี้เป็นข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพการแปลงของข้อกำหนดการใช้พลังงาน 80 Plus ในระดับต่างๆ

 

คำแนะนำพาวเวอร์ซัพพลายสำหรับกราฟิกการ์ดและซีพียู

แผนภูมิด้านล่างเป็นวิธีที่เรา แนะนำพาวเวอร์ซัพพลาย สำหรับกราฟิกการ์ด NVIDIA เมื่อจับคู่กับซีพียู Intel/AMD หมายเลขการใช้พลังงานของการ์ด AMD ที่จะเกิดขึ้นจะมีให้ในภายหลัง

รายละเอียดเพิ่มเติมสมารถดูได้ที่ MSI website
MEG Ai1300P PCIE5 https://www.msi.com/Power-Supply/MEG-Ai1300P-PCIE5
MEG Ai1000P PCIE5 https://www.msi.com/Power-Supply/MEG-Ai1000P-PCIE5
MPG A1000G PCIE5 https://www.msi.com/Power-Supply/MPG-A1000G-PCIE5
MPG A850G PCIE5 https://www.msi.com/Power-Supply/MPG-A850G-PCIE5
MPG A750G PCIE5 https://www.msi.com/Power-Supply/MPG-A750G-PCIE5
MPG A1000G https://www.msi.com/Power-Supply/MPG-A1000G
MPG A850GF https://www.msi.com/Power-Supply/MPG-A850GF
MPG A750GF https://www.msi.com/Power-Supply/MPG-A750GF
MPG A650GF https://www.msi.com/Power-Supply/MPG-A650GF
MAG A650BN https://www.msi.com/Power-Supply/MAG-A650BN
MAG A550BN https://www.msi.com/Power-Supply/MAG-A550BN

 

 

 

คุณสามารถติดตามข่าวสารใหม่ล่าสุดจาก MSI ได้จากช่องทางต่อไปนี้

MSI GAMING:    https://th.msi.com/

MSI Facebook:   https://www.facebook.com/MSIGamingThailand/

MSI Instagram:   https://www.instagram.com/msigaming_thailand/

MSI YouTube:    https://www.youtube.com/user/MSIThailand

Subscribe MSI RSS Feeds ได้ที่ https://www.msi.com/rss

Related articles

มอดการ์ดจอ RTX 3070 ให้สลับแรม 8GB และ 16GB ได้ เพียงสับสวิตช์

มอดเดอร์ทีมนี้ปิ๊งไอเดียเจ๋ง ทำการ์ดจอที่สามารถสลับแรมการ์ดจอได้เพื่อทดสอบให้เห็นความแตกต่างของการ์ดจอที่มีแรมต่างกัน ที่สำคัญวิธีการสลับนั้น คือ การสับสวิตซ์ที่อยู่ด้านนอกนั่นเองครับ https://youtu.be/Ik-uusd9OWg Paulo Gomes และ Casual Gamers...

คอมมี่ ประกาศรีแบรนด์ใหญ่รอบ 30 ปี ส่งโปรดักส์ฮีโร่ “CommySuper Hydrogel Film”ทวงบัลลังก์ผู้นำอุปกรณ์เสริมสมาร์ทโฟน

คอมมี่ (COMMY)เดินเกมบุกทวงแชมป์ผู้นำอุปกรณ์เสริมสมาร์ทโฟนประเทศไทยทุ่มงบการตลาดกว่า 100 ล้านบาท รีแบรนด์ครั้งใหญ่ในรอบ 30 ปี พร้อมส่งโปรดักส์ฮีโร่ตัวล่าสุดลงแข่ง “คอมมี่ ซูเปอร์ไฮโดรเจล...

ASUS เปิดตัวการ์ดจอ RTX 4070 ไร้ภาคจ่ายไฟ ?? ใช้งานร่วมกับเมนบอร์ด ที่มีสล็อตจ่ายไฟพิเศษ

สำหรับการ์ดจอตัวแรง ๆ สิ่งที่ต้องพ่วงมาด้วยเสมอ คือ ภาคจ่ายไฟและสายเคเบิลระโยงระยาง แต่สำหรับการ์ดจอ GeForce RTX 4070...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า