การ์ดจอใน SONY PlayStation 5 อาจแรงน้อย 10.3 TFLOP เมื่อใช้งานจริง

0

หากใครเคยอ่านข้อมูลสเปคของ PlayStation 5 แล้วจะพบว่าการ์ดจอ RDNA 2 ที่ใช้งานนั้น มีประสิทธิภาพการประมวลผลอยู่ที่ 10.3 TFLOP แต่ปรากฏว่ามีข่าวหลายสำนักคิดว่ามันไม่น่าแรงได้ขนาดนี้

ย้อนกลับไปดูความเร็วของ RDNA 2 ใน PlayStation 5 มันมีความเร็วสูงถึง 2.23 GHz ซึ่งเป็นค่าสูงสุด และเมื่อมีคำว่า “สูงสุด” ขึ้นมา แสดงว่าการ์ดจอมีโอกาสทำความเร็วได้ต่ำกว่านี้ และแทบจะกลายเป็นเรื่องปกติของ AMD ไปแล้ว ที่อุปกรณ์ส่วนใหญ่มักบูสต์ไม่ถึง “ค่าสูงสุด”

ทีนี้ถ้ายังจำกันได้ตอนเปิดตัวการ์ดจอ Navi RDNA 1 จะเห็นว่า AMD นิยาม Clock speed ไว้ 3 แบบ คือ Base Clock, Gaming Clock และ Boost Clock

โดย Base คือความเร็วเริ่มต้น, Gaming คือความเร็วสูงสุดที่การ์ดจอควรจะทำได้เมื่อมีโหลด และ Boost คือความเร็วสูงสุดจริง ที่ทำได้ในบางกรณีเท่านั้น นั่นหมายความว่าความเร็ว 2.23 GHz คือตำแหน่ง Boost Clock ส่งผลให้ค่า 10.3 TFLOP อาจไม่เกิดขึ้นในการใช้งานจริง

ประมาณกันว่าหากนำมาใช้งานจริง การ์ดจอใน PlayStation 5 อาจแรงเพียง 8-9 TFLOP (ซึ่งเป็นความแรงที่เคยมีข่าวมาก่อนหน้า) ทั้งนี้ เราคงต้องรดูกันต่อไป บางทีระบบของมันอาจเอื้อในการเล่นกว่าคู่แข่ง ทำให้การเล่นไม่ได้แตกต่างกันมากนัก

ขอขอบคุณข้อมูลจาก WCCFTECH